Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea.